Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur kunde Rune Elmqvist komma på idén att skapa en pacemaker och dess funktion? Har utseendet på dosan förändrats under dens livstid? Tror ni att den kan utvecklas och bli ännu bättre ?

Hur kunde Rune Elmqvist komma på idén att skapa en pacemaker och dess funktion?
Har utseendet på dosan förändrats under dens livstid?
Tror ni att den kan utvecklas och bli ännu bättre ?

Hej,

Rune Elmqvist fick en förfrågan av hjärtkirurgen Åke Senning vid Karolinska Sjukhuset. Senning hade en patient som svimmade dagligen pga att hjärtat stannande. Rune konstruerade då på ett par dagar en apparat som skickade iväg elektriska impulser ca 70 gånger/ min. Dosan innehöll några transistorer, en kondensator och batterier. Dessa elektriska komponenter gjöt han in i plast med en skokrämsburk som gjutform. Två sladdar stack ut från dosan som syddes fast på hjärtat. Pulsdosan lades in under huden. Hjärtat stannade inte längre utan drevs av pacemakern.

Under de drygt femtio år som gott så har pacemakern,som pulsdosan kallas, genomgått säkert tusentals förbättringar med bl a många specialfunktioner. De två viktigaste på senare år är förmodligen inbyggd automatik, dvs pacemakern ställer in sig själv efter patientens behov. Den andra funktionen är att patienten via ett slags modem kan kontrollera sin pacemaker hemma via telefonsamtal till pacemakerkliniken. Patienten slipper resa till sjukhuset för rutinkontroll.

Som allt tekniskt finns det inga begränsningar på vad som kan göras och pacemakern utvecklas vidare. I framtiden kanske man inte behöver byta batterier ungefär var sjunde år.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund