Kombinerad Pacemaker för AV-Block III och rytmrubbningar

P g a AV-Block III har jag sedan 20 år pacemaker. Senaste åren har besvärande ventrikulära extraslag tillstött - vid senaste kontrollen så mycket att kardiolog tillkallades. Sattes på betablockerare - men blodtryck och puls blir mycket låga. Finns PM som kombinerar dessa funktioner?

Hej! Det finns inga pacemakrar som kan korrigera extralsag. En pacemaker går bara in när man har för få hjärtslag. En ICD kan behandla hjärtrusningar utgångna från hjärtats kammare, men den kan inte behandla extraslag. Om extraslag skall behandlas är det just medicin som gäller.

Hälsningar: Torbjörn