Kan kammarflimmer uppkomma av inget speciellt?

Jag pratade med en kardiolog och han sa att ibland uppkommer kammarflimmer av ingen orsak, kan det vara så?

Hej

Det är nog ytterst ovanligt att kammarflimmer ( ventrikelflimmer VF), spontant startar ffa in unga år och i ett friskt hjärta. I så fall rör det sig om förgiftningar, saltrubbningar i blodet, generell syrgasbrist, narkotika mm. Råkar man utför en myokardit, en inflammation i hjärtmuskeln, vilket ibland kan drabba unga , finns risk för ett VF. Det händer ibland på t ex fotbollsplan, som du kanske sett i media.
Vissa virus har en affinitet till hjärtat och känner man sig dålig och har hög feber så bör man avstå från konditionsträning.
När man börjar nå medelåldern har många redan börjat få åderförkalkning i hjärtats blodkärl. En hjärtinfarkt kan debutera med ett VF.
Andra sjukdomar som högt blodtryck, klaffel, alkoholmissbruk mm kan leda till VF.

Men som svar på din fråga så behövs det en orsak till att ett kammarflimmer uppträder.

Mvh
Thomas Fåhraeus
Bjärred