Hur känner pacemakern av när kroppen ansträngs och hjärtat måste slå fortare?

Hej
Om du går in i våran informations text eller söker på sökmotorn på sensor så kan du få ett bra svar.

Lycka till
Maria