Jag hade för några år sedan många hjärtrusningar som innebar att jag fick åka till sjukhuset.Det diagnostiserades till kammarflimmer i Umeå och jag fick åka till Linköping för att åtgärda det.

Det gick dock inte att hitta vart problemet fanns utan jag fick åka hem igen. Andra läkare har senare påstått att det trots allt inte är kammarflimmer utan förmaksflimmer.Jag äter nu en 2,5 Bisoprolol om dagen och har inga större känningar av det hela, men ibland blir det lite orytmiskt. Kan det vara så att det trots allt är förmaksflimmer? Bör det undersökas igen?

Hej,

Det måste ha varit förmaksflimmer som du haft hela tiden. Annars hade du fått en ICD implanterad. I Linköping kan man behandla förmaksflimmer med ablation, som de är duktiga på.

Du måste kolla upp med läkarna vad du har. Har du attacker med förmaksflimmer bör man överväga blodförtunnande medel.
Så fråga dina läkare exakt vad du har och om du behöver mer medicin.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund