Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

inget piggare efter operation

min mamma fick pacemaker för tre månader sedan. men tyvärr känner hon sig inget piggare nu än innan operationen. varför känner hon sig lika trött nu ?

Hej!

Pacemakern hjälper bara om tröttheten beror på långsam hjärtrytm. Om tröttheten har andra orsaker hjälper inte pacemaker. Hör med din mammas läkare om symtomen kan ha andra orsaker än långsam hjärtrytm.

Ibland kan det vara så att pacemakerinställningarna behöver justeras. Detta görs vid behov vid första pacemakerkontrollen som brukar ske 1-2 månader efter pacemakeroperationen.

Hälsningar: Torbjörn