Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Illamående relaterat till pacemaker?

Hej! Min man - 72 år - har en pacemaker sedan ca 10 år tillbaka. Den fick han efter några episoder av plötsliga frånvaroattacker ("svimningar") som visade sig vara orsakade av något AV-block. (tror jag) Efter att han fick pacemakern upphörde mycket riktigt "anfallen". Däremot har har vid några tillfällen om året upplevt ett vagt obehag i bröstkorgen följt av en intensiv salivutsöndring och illamående. Det hela varar kanske max en minut, går över spontant och sedan är allt OK. Vid de årliga kontrollerna, visar det att pacemakern använts men endast vid ett fåtal gånger. Min fråga är om det obehag/illamående som han upplever, kan tänkas vara relaterat till att pacemaker aktiverats? Tacksam för svar och det varmhjärtade (!) engagemnag som präglar sidan! Med vänliga hälsningar!

Hej!

Jag tror inte att din mans besvär beror på själva pacemakerstimuleringen. Dock kan det möjligen vara så att hans AV-block utlöses av en "vagal reaktion", som kan ge symtom som illamående, blodtrycksfall och riklig salivutsöndring. En "vagal reaktion" är en normal reflex som aktiverar vagusnerven. Denna reflex kan utlösas av bl a smärta eller andra obehag. De som har en uttalad vagal reaktion kan få symtom som illamående, yrsel, blodtrycksfall och ibland AV-block (och svimma av detta). Eftersom din man nu har pacemaker så får han inte längre långsam puls av AV-blocket och svimmar inte. Andra symtom som illamående och salivutsöndring kan pacemakern dock inte göra något åt.

Om det vore själva pacemakerstimuleringen som orsakade besvären skulle man lätt kunna utlösa besvären vid de årliga pacemakerkontrollerna.

Hälsningar: Torbjörn

Relaterade expertsvar