ICD och förtidspensionering

Hur vanligt förekommande är permanent deltidssjukskrivning av ICD-bärare?
Min uppfattning är att en arbetsgivare över huvud taget inte vill ta i en ICD-bärare som har passerat 50 år och som har haft 2 defibrilleringar det senaste halvåret!
//Per

Hej Per

Det flesta som har blivit sjukskrivna och har ICD har blivit det pga sin hjärtsjukdom och inte pga av att de har ICD. En del yrken är svåra att fortsätta med ex yrkeschaufför vilket kräver omskolning eller omplacering.
Ofta finns det stor okunskap om vad en ICD är. Är din arbetsgivare orolig över vad den gör så kan de alltid kontakta din ICDmottagning/läkare för att få mer information om detta så att du kan ev fortsätta med ditt arbete.

Lycka till
Maria
Pacemaker/ICd sköterska

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.