ICD-elektroden

Är det någon som vet vad detta påstående betyder? Lindrig eller obetydlig TI vid ICD-elektroden.

Hej!
Det betyder att du har en lindrig tricuspidalisinsufficiens där ICD-elektroden passerar igenom tricuspidalisklaffen ner i höger kammare. Det betyder att tricuspidalisklaffen läcker en aning när den stängs i samband med att hjärtats högerkammare pumpar blod till lungorna. Ett litet läckage är helt normalt, även om man inte har en ICD elektrod. Har man en elektrod i höger kammare ser man i stort ett alltid ett lindrigt läckage. Detta är inget man behöver göra något och är alltså att betrakta som en normalvariant.

Hälsningar: Torbjörn