Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

ICD-elektroden

Är det någon som vet vad detta påstående betyder? Lindrig eller obetydlig TI vid ICD-elektroden.

Hej!
Det betyder att du har en lindrig tricuspidalisinsufficiens där ICD-elektroden passerar igenom tricuspidalisklaffen ner i höger kammare. Det betyder att tricuspidalisklaffen läcker en aning när den stängs i samband med att hjärtats högerkammare pumpar blod till lungorna. Ett litet läckage är helt normalt, även om man inte har en ICD elektrod. Har man en elektrod i höger kammare ser man i stort ett alltid ett lindrigt läckage. Detta är inget man behöver göra något och är alltså att betrakta som en normalvariant.

Hälsningar: Torbjörn