ICD

Hur många elektroder kan en ICD ha?

Hej,

"Normalt" brukar det bli två sladdar, en i höger förmak och en i höger kammare. Har patienten hjärtsvikt läggs även en elektrod vid vänster kammare, således tre sladdar.
Förr fick man ibland lägga en extra elektrod under huden för att sprida strömfältet över hjärtat vid en el.chock men numera är det ovanligt.

Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund