högt/lågt blodtryck

En kvinna 80 år som har yrsel, svimningskänsla, frusen, snabba blodtrycksfall och höjningar, svagt hjärta allt detta är utrett av läkare. Hon har även varit inlagd på grund av sin yrsel, där det uppdagades att nattetid får hon kraftiga blodtryckshöjningar, något som också händer under dagtid. Har haft en hjärtinfarkt. Är hon kvalificerad att sätta in en pacemaker, hon har frågat på det, men de vill utreda mer först.

Hej,

Tyvärr kan jag inte ge mycket till svar på din fråga. En pacemakern brukar sättas in om patienten har en så långsam puls att symptom uppträder. Pacemakern påverkar inte blodtrycket. Har hon yrsel pga lågt blodtryck men normal puls, så är nog inte pacemaker aktuell.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund