Hjärtfrekvens

Hej!

Min dotter på snart 2 år har diagnosen takykardi i förmaken. Behandlingsstrategin är att kontrollera rytmen så den inte sticker iväg för högt. I 7-8 h om dagen så har hon en puls som ofta pendlar runt 180-190. Hon verkar inte särskilt bekymrad eller påverkad av detta.

För att kunna sätta mig in i hennes situation så undrar jag vad denna hjärtfrekvens (180-190) motsvarar hos en vuxen om man utgår från vilopuls 70 hos vuxen och vilopuls 120 hos barn. Skulle det t.ex. grovt räknat innebära en puls runt 112 om jag hade denna diagnos? Dvs. ett påslag på ca 60 procent av vilopulsen?

Hej,

Ja, det kan nog stämma. Barn adapterar sig ofta snabbare till pulsändringar än vuxna så förhoppningsvis så plågas inte ditt barn av takykardierna.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund