Kan hjärtat styras totalt av en pc

Kan hjärtat styras totalt av en pc om man kopplar bort kroppens egen funktion som styr hjärtat,altså den bestämmer allt pulsöknin respektive pulsminsknig och hjärtfrekvens och då får man bort flimmer, pulsrusninigar m.m

En pacemaker kan styra hjärtrytmen helt, d v s bestämma pulsökning och pulsminskning, men den kan inte bromsa ett hjärta som spontant går för fort. Skulle man isolera hjärtat och bara låta pacemakern bestämma hjärtrytmen, skulle man ändå kunna drabbbas av flimmer och andra hjärtrytmrubbningar p g a hjärtats egen inneboende elektriska aktivitet.

/ Torbjörn