Hejsan! Jag undrar: - Om en person med pacemaker får ett hjärtstopp, ingen puls & ingen andning gör och funkar det att göra HLR då? - Gör man på samma sätt som på en "vanlig" person utan pacemaker?

Hejsan!
Jag undrar:
- Om en person med pacemaker får ett hjärtstopp, ingen puls & ingen andning gör och funkar det att göra HLR då?
- Gör man på samma sätt som på en "vanlig" person utan pacemaker?

Hej,

Hjärt-lungräddning utförs på samma sätt på en pacemakerpatient som på en person utan pacemaker.Risken att skada pacemakersystemet är relativt liten när hjärtkompressioner utförs.

Behöver man använda en extern defibrillator för att bryta ett kammarflimmer, skall man tänka på att inte placera den ena defibrillatorplattan på själva pacemakern. Den kraftiga stöten med hög elektrisk spänning kan skada elektroniken i pacemakern.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
Vid akuta situationer