hej! vad innebär dockabberanta sves /ves under vila och arbete under ett arbetsprov. mvh rickard

hej!
vad innebär dockabberanta sves /ves under vila och arbete under ett arbetsprov.
mvh
rickard

Hej Rickard,
Aberration på engelska betyder avvikande, onormalt, något som avviker från det normala, egendomligt mm. SVES betyder SupraVentrikulära ExtraSlag som innebär att något område i ett av förmaken urladdas tidigare än sinusnoden. Man får ett extraslag som utgår från förmaket och som kommer "för tidigt"i hjärtcykeln. På EKG skall hjärtslag från förmaken vara "smala" (QRS- komplexen) men ibland hinner ledningsbanorna i hjärtkamrarna inte med att överföra impulserna till kamrarna. En ledningsgren blir blockerad och QRS- komplexet blir brett istället för smalt. Orsaken är att det tar några millisekunder längre att aktivera den "andra" kammaren. VES står för extraslag som uppkommer i kamrarna (Ventrikulära extraslag).
Det är inte helt lätt att förklara dessa begrepp och deras betydelse, men det handlar helt enkelt om att man ser extraslag på EKG'et. Extraslag har nästan alla människor till och från.Vanligtvis är det ett oskyldigt fenomen, men ibland kan en hjärtsjukdom ligga bakom. Misstänker läkaren detta görs en utredning i så fall.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Extrasystolier