Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har fått konstaterat att jag har tecken på retledningshinder, förmaksflimmer omväxlande med normal rytm och nattetid bradykardi och en asystoli på drygt 3 sekunder men också misstänkt sömnapne syndrom är trött hela dagar mycket lätt för att somna. Svimmade en gång i samband med 39 graders feber, infektion, hård mage när jag satt och krystade. Det sägs att en sömnregistrering brukar vara aktuell vid misstanke på eventuella sömnapnesyndrom men också att det kan vara ett pacemakerbehov, frågan är då; finns det något av alternativen som jag skall välja före det andra i turording i så fall eller spelar det ingen roll vilket?? Tacksam för ett råd i frågan "Trött med flimrande hjärta".

Hej! Jag har fått konstaterat att jag har tecken på retledningshinder, förmaksflimmer omväxlande med normal rytm och nattetid bradykardi och en asystoli på drygt 3 sekunder men också misstänkt sömnapne syndrom är trött hela dagar mycket lätt för att somna. Svimmade en gång i samband med 39 graders feber, infektion, hård mage när jag satt och krystade. Det sägs att en sömnregistrering brukar vara aktuell vid misstanke på eventuella sömnapnesyndrom men också att det kan vara ett pacemakerbehov, frågan är då; finns det något av alternativen som jag skall välja före det andra i turording i så fall eller spelar det ingen roll vilket??

Tacksam för ett råd i frågan "Trött med flimrande hjärta".

Hej,

Sömnapne är ibland inte lätt att behandla trots olika behandlingsalternativ. Om vi fokuserar på din puls så tycks den vara låg framför allt nattetid. Långsam puls kan ibland leda till förmaksflimmer och stimuleras hjärtat något snabbare och patienten har tur kan flimmerattackerna minskas.

Den långsamma pulsen nattetid kan leda till dålig blodförsörjning i hjärnan med ofta trötthet dagtid. Med en pacemaker tror jag att du skulle må bättre om pulsen drev ditt hjärta snabbare kanske 70 sl/min. Din svimning kan ju drabba vem som helst i det tillståndet men reflexmässigt sker en viss broms på hjärtat vid t ex trög mage.

Du frågar mig om att välja alternativ och i så fall föreslår jag pacemaker, dels för bättre blodförsörjning i hjärnan, dels för att försmaksflimret kanske minskar och dessutom har Du flimmer med pacemaker brukar pulsen stabiliseras lite.

Lycka till.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund