Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag är en kvinna i 50 årsåldern . Jag undrar ifall mitt något höga blodtryck har att göra med att jag har bradykardi?

Hej! Jag är en kvinna i 50 årsåldern . Jag undrar ifall mitt något höga blodtryck har att göra med att jag har bradykardi?

Hej,

Du lämnar lite för få upplysningar för att jag skall kunna ge ett adekvat svar.

En del blodtrycksmediciner ger långsammare puls som t ex betablockare. Har Du haft obehandlat högt blodtryck länge kan de orsaka skador på hjärtat som in sin tur kan skada hjärtats retledningssystem. Detta kan då ibland orsaka långsam puls.
Har man undersökt ditt hjärta med EKO (ultraljud?). Är hjärtat förstorat eller ej?

I vanliga fall kopplar vi inte ihop högt blodtryck med långsam puls. Har du en symtomgivande långsam puls bör du remitteras till en hjärtläkare för bedömning av en ev. pacemaker. Ibland kan det räcka med justering av medicinerna.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
Symptom på långsam puls