Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej. Jag är 75 år och har en mycket grav KOL, är i sista stadiet före mortes. Är sedan 15 år utrustad med pacemaker som fungerar utmärkt bra. Men nu undrar jag om pm gör att det blir svårare att dö i och med att hjärtat stimuleras att pumpa på trots svår syrebrist? Använder även syrgaskoncentrator

Hej. Jag är 75 år och har en mycket grav KOL, är i sista stadiet före mortes.
Är sedan 15 år utrustad med pacemaker som fungerar utmärkt bra. Men nu undrar jag om pm gör att det blir svårare att dö i och med att hjärtat stimuleras att pumpa på trots svår syrebrist? Använder även syrgaskoncentrator

Hej,
I slutstadiet av svåra sjukdomar undrar ibland patienter och anhöriga om pacemakern kan förlänga lidandet? Det är svårt att ge ett entydigt svar på den frågan då i vissa fall den gör det medan i andra fall pacemakern inte förlänger livet i det absoluta slutskedet. Vi får inte stänga av pacemakrar då det räknas som aktiv dödshjälp.

Men vid slutstadiet av en svår sjukdom är ofta blodet i så dåligt skick att hjärtat inte kan fortsätta att slå eller stimuleras av en pacemaker. Som du säger kan syrgashalten bli för låg, koldioxiden för hög, salterna i blodet helt fel, inga fullvärdiga näringsämnen finns mm. Dessutom kan hjärtmuskeln vara utsliten och orkar inte pumpa mer.

Så i de flesta fall tror jag hjärtat slutar att slå av naturliga orsaker. Pacemakern fortsätter att skicka impulser till hjärtat men har hjärtat slutat att slå, så sker ingen mer hjärtaktivitet.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund