Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Är allmänt nyfiken - vid vilka tillfällen kan en sk elektrofysiologisk undersökning bli aktuell? Tacksam för svar.

Hej!
Är allmänt nyfiken - vid vilka tillfällen kan en sk elektrofysiologisk undersökning bli aktuell?
Tacksam för svar.

Hej,

En elektrofysiologisk undersökning kan Du läsa om här på vår webbsida. Oftast via ljumsken lägger man in elektroder i hjärtat via vensystemet. Elektrodspetsarna placeras ut på olika strukturer i hjärtat via röntgengenomlysning. Tidigare, för cirka 25-30 år sedan, utfördes endast el.fysundersökning i diagnostiskt syfte men numera kan man med svag värme "bränna" eller kyla partier i hjärtat som skapar eller upprätthåller arytmier vanligtvis snabb puls, takykardi. Terapin kallas för ablation.

Patienter som genomgår el.fys undersökning och behandling är de med hjärtklappningsattacker. Vanligtvis kommer dessa från förmaken eller via "extrabanor" mellan förmak och kammare. Ibland finns områden i höger eller vänster kammare som orsakar takykardi och som ibland kan förstöras med ablationsteknik.

Förmaksflimmer är också en indikation för ablation ibland. Enstaka patienter som svimmar av helt oklara orsaker kan också bli kandidat för el.fysundersökning. Man försöker starta (provocera) en takykardi eller undersöker om retledningssystemet i hjärtat är skadat och i så fall kan pacemaker bli aktuell.

Väntetiden på el. fys.undersökning är lång då det är få läkare i Sverige som utför dem och lokaler också saknas. Akuta fall går naturligtvis före kroniska besvär.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Ablation