hastig stigande

min puls stiger fr 54 till över 200 när jag löp tränar när då går ner till gång sjunker
pulsen till 140-180 och kan bli där ifrån 5 min till 1-2timmar vad jag göra

Hej

Svårt att säga vad du ska göra för pulsuppgången kan bero på många olika saker. Allt beror på i vilken ålder du är i, är det normalt eller vilken rytm du har på hjärtat? Om du mår dåligt av den snabba pulsen eller ej ? Ta kontakt med din läkare på vårdcentralen om detta oroar dig eller att du mår dåligt så att de kan utreda vidare med ex arbetsprov eller bandspelning.

Mvh
Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska