Hur har pacemakern påverkat människan och naturen?

Hur har pacemakern påverkat människan och naturen?

Pacemakern är en behandling som hjälper människor med alltför långsam hjärtrytm som Du kan läsa mer om på den webbsida.
Pacemakern påverkar inte naturen.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund