Har pacemaker inställd på 60 p/min. I samband med ansträngning händer det att pulsen går ned till ca 40 för att efter vila gå upp till normala värden. Varför funkar inte pacemakern hela tiden?

Hej

Pulsen ska inte kunna gå under 60 om allt fungerar väl med pacemakern. Det kan också vara så att du har en del extraslag under ansträngning vilket ibland kan räknas fel av ev pulsmätare eller om man själv räknar pulsen på handleden.Ett extraslag har en mindre effektiv pumpfunktion och ger därför ett dåligt svar utåt trots att du har en puls som ligger över 60. Vid nästa kontroll kan man se om du har många extraslag eller ej och då kanske få ett svar på varför pulsen känns lägre än den ska.

MVH
Maria
Pacemakersköterska