Har ICD sedan snart 1 år. Får jag göra Bioimpedansmätning?

Hej,

Vid bioimpedansmätning skickar man en svag ström genom kroppen. Man anser inte att det skall utföras på patienter med pacemaker och då bör man nog inte göra det på ICD- patienter heller.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund