Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Förmaksflimmer och CRT-pacemaker

”Jag har haft förmaksflimmer i 13 år och el-konverterats tiotalet gånger. För fyra år sedan slutade de ge mig fler ek. eftersom man ansåg att flimret kom tillbaka med för korta mellanrum, sedan dess har jag konstant förmaksflimmer och tar Waran. För ungefär två år sedan fick jag hjärtsvikt och har under den senaste tiden blivit alltmer yr och trött, jag orkar inte gå längre sträckor utan att bli andfådd, jag har inte svimmat men får ibland svimningskänslor. Mitt EF-värde är cirka 25 och min läkare säger att det nu är dags att jag får en pacemaker insatt och har talat om en CRT-pacemaker. Jag har själv sökt på nätet efter information och sett att det finns en typ som heter CRT-D med defibrillator och min fråga är nu vilken typ som är vanligast i fall som mitt, vilka för- och nackdelar finns med de olika typerna.”

Hej,

En bra fråga som vi skall reda ut. De första ICD systemen dvs implanterbara defibrillatorerna, kunde " bara" bryta kammarrusning, dvs kammartakykardi eller kammarflimmer. Efter några år satte man in en pacemaker i ICD dosan. Efter en chock, kommer ofta en paus i hjärtrytmen, men den kunde nu elimineras tack vare att pacemakern går in och stöttar hjärtrytmen.
Så en ICD har också en pacemaker som framför allt användes efter en ev. chockterapi.

Denna pacemaker i ICDn har utvecklats så att den även kan stimulera båda kamrarna på en gång, vilket är en fördel för många patienter med hjärtsvikt.De patienter som har hjärtrusningar och hjärtsvikt kan få denna ICD med sviktpacemaker.

Har du inte haft livshotande hjärtrusning eller inte har hög risk att få det, är ett sådant system ej aktuellt för dig.
Däremot kan de bli aktuellt med en pacemaker med två kammarelektroder som kallas sviktpacemaker eller biventrikulär pacemaker.

Det beror lite på hur ditt EKG ser ut, vad läkarna väljer. En hjärtsvikt- pacemaker skall helst stimulera hjärtat hela tiden för att optimal effekt skall uppnås. Men alltså, denna pacemaker har inte ICD'ns möjligheter att bryta en ev hjärtrusning, vilket kanske inte är nödvändigt i ditt fall.

Lycka till!
Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund