förmaksflimmer

Hej! Ibland får jag hjärtklappning-attacker som varar ca 15-20 sekunder, pulsen är då mellan 90-120 och slår lite ojämt.Attacken kommer plötsligt och slutar plötsligt, när den håller på känner jag ett sug i bröstet. Min vilopulsligger runt 55 slag/min.Är detta förmaksflimmer? Jag är en vältränad man på 52 vårar.

Hej du på 52 vårar

Det kan vara förmaksflimmer men det bästa är att kontrollera detta med ett långtids Ekg och se om man kan fånga de korta hjärtrusningarna. Ta kontakt med din läkare för konsultation och berätta vad det är du känner.

Lycka till

Maria
Pacemakersköterska