Förmaks flimmer och hjärtsvikt, behov av pacemaker?

Om man lider av förmaks flimmer och hjärtsvikt och har vart sjuk över ett år är man inte i behov av en pacemaker då? Då hela livssituationen blivit riktigt försämrad. Kan man bli nekad att få en pacemaker?

Hej,

Förmaksflimmer är mycket vanligt och förmodligen har hundratusentals patienter förmaksflimmer i Sverige. Om flimret inte är mycket långsamt och inte ger symtom hjälper inte pacemakern mycket.

Har du dessutom hjärtsvikt så talar det för att du har en sjukdom i hjärtat. En hjärtmuskelskada och förmaksflimmer kan leda till hjärtsvikt.

Om en pacemaker skulle hjälpa dig vid svikt beror det på hur dina kamrar arbetar vilket EKG visar. Har du ett uttalat sk grenblock, så kan ev. pacemaker diskuteras. Fråga din läkare. Arbetar kamrarna samtidigt (synkront) så hjälper nog inte pacemakerbehandling, tyvärr.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund