Flimmer efter pacemakerop.

Har vid efterkontroll fått besked att jag fått flimmer. Varför? Har ej haft problem tidigare.

Hej

Du kanske har haft förmaksflimmer tidigare men inte kännt av det. Det är inte ovanligt att vi upptäcker saker med hjälp av pacemakerns diagnostik och det är ju bra så att man kan få rätt behandling för det man hittar tex ett förmaksflimmer. Pacemakern har ju en unik förmåga att registrera din hjärtrytm dygnet runt. Den registrerar när du har förmaksflimmer med datum och klockslag och hur länge det håller på.
Orsaken till att förmaksflimmer startar vet man ofta inte men det kommer ofta med åldern.

MVH
Maria
Pacemakersköterska