finns det några risker vid sövning av ex öronop av 13 åring när han har pacemaker ?

Hej,

Nej det finns ingen risk att operera öronen när man har pacemaker. Ev sk diatermisladd bör inte ligga över pacemakerdosan bara. Diatrmin skall vara bipolär om man nu använder diatermi.

Vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund