Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Finns det någon risk att prova smärtlindrande och cirkulationsfrämjande massage s.k Andullationsmassage om man har en pacemaker pga hjärt flimmer/fladder?

Andullationsmassage är en ny typ av behandling som kombinerar vibrerande energi med infraröd värme.

http://www.hhpsverige.se/210398422

Hej!
Jag kan för lite om de apparater som används vid andulationsmassage för att kunna ge ett säkert svar. Bäst är att fråga tillverkaren av apparaten. När jag tittar på den apparat som du länkar till tror jag inte att den skulle påverka pacemakern negativt. Vibrationerna som uppstår skulle möjligen kunna få pacemakern att tro att du rör på dig och, om pacemakerns sensor är i funktion, driva upp din hjärtfrekvens. Det är inget farligt, men det kan kännas konstigt med omotiverad hjärtklappning. Undvik att använda apparaten i direkt närhet av pacemakern. Om du känner yrsel eller andra obehag när du använder apparaten skall du stänga av den.

Lycka till!

Torbjörn