Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Får man dyka ned till 18-20 meter efter att man fått en Pacemaker

Får man dyka ned till 18-20 meter efter att man fått en Pacemaker

Att dyka om man har pacemaker är en lite knepig fråga. För några år sedan skulle man helst inte dyka djupare än 3-5 meter. Dykning med nya pacemakrar verkar gå bra.Att dyka om man har pacemaker är en lite knepig fråga. Olika pacemakerföretag har olika rekommendationer angående vilket djup man kan dyka till. Orsaken är att kroppen och pacemakern utsätts för ett ökat tryck ju djupare man dyker. Elektroniken i pacemakern kan påverkas om trycket blir för stort. För några år sedan skulle man helst inte dyka djupare än 3-5 meter.

Dykning med nya pacemakrar verkar gå bra. En siffra jag fick tag på är ner till ett djup på ca 50 meter. Har Du eller någon anhörig en pacemaker av äldre modell (äldre än fem år) så bör ni kontrollera vad som gäller för den modellen.