Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Får man avvara körkortet en månad efter operationen?

Får man avvara körkortet en månad efter operationen?

Hej,

Du skriver inte om du fått en pacemaker eller en ICD. Har man fått en pacemaker brukar en del kliniker råda patienten att vänta några dagar för att bl a se att systemet fungerar tillfredsställande.

Har en ICD implanterats pga hjärtrusningar så skall man vänta ett halvår innan man får köra igen och under den tiden skall man inte få någon chock. Att få en elektrisk chock från ICD när man kör kan vara farligt både för patienten och omgivningen.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Bjärred/Lund