Förmaks flimmer

Hej..Nydebuterad kvinna med förmaksflimmer och vänster kammare lite förstorat...Ska in på konvertering om et tag..Min fråga är va har det för betydelse med lite förstorad v.kammare?

Hej

Vänster halva har det tuffaste jobbet med att pumpa ut syrerikt blod ut i kroppen och därför ser man ibland att den delen är förstorad. Detta kan ex komma från att man gått med ett högt blodtryck under en längre tid vilket har gjort att det har behövt jobba mot ett högre motstånd. En förstorad vänster halva kan leda till mindre effektiv pumpförmåga i hjärtat och sämre cirkulation av syrerikt blod ut till övriga organ.

Mvh
Maria
Pacemakersjuksköterska