Extraslag vid träning

Har läst att man ska vara uppmärksam om extraslag kommer vid träning. Vid flera tillfällen har jag haft kanske 5-10 st under en löprunda på 30 minuter samt känslor av korta hjärtrusningar, som att min hjärtklappning ska starta. Har vid ett tillfälle haft 30 extraslag under 1,5 minut, extraslag-vanligt slag-extraslag- vanligt slag-extraslag-vanligt slag-vanligt slag-vanligt slag-extraslag-vanligt slag-extraslag.....
Är det här någonting man bör kolla upp eller är det först om det händer vid fler tillfällen?

Hej!
Extraslag är oftast ofarliga. Om du besväras mycket av dina extraslag kan man göra ett långtids-EKG för att se var i hjärtat de kommer ifrån. Ibland kan utredningen också innefatta arbetsprov och ultraljud av hjärtat. Du kan söka på ordet "extraslag" i vår sökfunktion. Vi har fått många frågor om just extraslag tidigare.

Hälsningar: Torbjörn