Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Dykning

Jag har fått till svar att det går bra att dyka till 3 meter, men vad händer med pm-dosan om jag måste ner till 4-5 meter? Charli 43

Hej

Vad som händer när man dyker är att det blir ett högre tryck i pacemakern som kan påverka elektroniken i pacemakern. Hur långt ner man kan dyka beror på vilken pacemakermodell och företagsmodell man har. Det borde inte vara något problem att dyka ner till 4-5 meter men bäst är att fråga det företaget du har. Kontakta din pacemakermottagning för bättre besked.

Lycka till

Maria Pacemakersköterska