Dubbel rytmstimulering

Får man bättre tryck från hjärtat med dubbel rytmstimulering från pacemakern , bättre syresättning och bli mindre yr . må bättre med dubbla i stället för en som stimulerar höger förmak. Om så är fallet kan man begära utbyte från en enkel till en med dubbel stimulering. Undrande Charli med kroniskt förmaksflimmer.

Hej Charli!
Vid permanent förmakflimmer (kroniskt förmaksflimmer) har man ingen nytta av en förmakselektrod. Det går inte att påverka förmaken med pacemakerstimulering när förmaken går i förmaksflimmer. Om det finns ett behov av pacemaker under kroniskt förmaksflimmer används en pacemaker med en kammarelektrod (VVIR). Finns det samtidigt en svår hjärtsvikt kan man ha nytta av en pacemaker som kan stimulera både höger och vänster kammare, s k CRT pacemaker.

Hälsningar: Torbjörn