Dricka

Får man dricka alkohol när man har en pacemaker

Hej
Alkohol påverkar inte pacemakern men kan påverka din hjärtrytm genom att man lättare kan få hjärtklappning som tex förmaksflimmer. Vet man om detta så kan det vara bra att undvika detta.

Mvh
Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska