Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Djup ventrombos i "pacemaker-kärlet"

Jag fick min pacemaker i augusti 2013 och i oktober drabbades jag av DVT i vena subclavia där elektroderna går.
- Hur vanligt/ovanligt är det egentligen?
- Har jag en ökad risk att drabbas av det igen?
- Kan man förebygga "återfall"?

Hej!
Att det bildas en blodpropp vid elektroderna i vena subclavia efter pacemakeroperation är inte helt ovanligt. Vissa studier visar att det är så mycket som upp till 30% av patienterna som får blodpropp efter pacemakerinläggning. Oftast rör det sig om små proppar som inte ger några symtom och därför förblir oupptäckta. Det är mycket sällan dessa proppar ställer till några problem.
I ett fåtal fall kan proppen ge symtom som svullen arm, ökad venteckning under huden på överkroppen och svullnadskänsla i halsen. Om man upptäcker en propp i venerna efter en pacemakeroperation bör man behandla med blodförtunnande medicin under några månader för att proppen inte skall bli större och för att kroppen skall få hjälp att lösa upp proppen.
I Svenska pacemakerregistret anges det endast vara ca 0,2 % av de som fått pacemaker 2012 som drabbas av behandlingskrävande propp. Jag tror kanske att det i själva verket är några fler, men att alla fall inte rapporterats till registret.

Den som har drabbats av en propp kan ha en ökad risk att drabbas igen. Får man upprepade proppar bör man kontrolleras avseende koagulationsrubbning, f f a så kallad APC resistens. Det är bara om man har en känd koagulationsrubbning som man behöver förebygga nya proppar med medicin.

Om du drabbades 2013 och inte har några symtom längre behöver du inte göra något alls. Blodet hittar andra vägar och dessutom kan kroppen lösa upp den blodpropp som bildats.

Hälsningar: Torbjörn