Behöver jag idag en pacemaker eller skall jag vänta?

Jag är 67 år man som gjort en långtids-EKG under 23 tim. Min HR:35 slag/min. Medel HR:80 slag/min. Max HR 121 slag/min.
EKG i vila: Sinusrytm, 75/min. AV-block I. Intraventrikulärt ledningshinder med djupa S vågor anteroseptalt. Höga amplituder anterolateralt. Ordinär ST-T-segment.
Sinusrytm som grundrytm, ordinär medelfrekvens. Episoder av synliga P-vågor utan efterföljande QRS-komplex som vid AV-block II där ffa under sovtiden noteras en 2:1 blockering. Under dagtid blockering av enstaka slag. Drygt 1800 episoder av relativa pauser ffa under sovtiden, längsta 1,83 sek. VES (383st) förekommer i enstaka form efter middagen och sen kvällstid men även på tidiga morgontimmar. Enstaka episoder i kopplad form med 2-VES i rad. Ingen VT. Enstaka SVES.
Sedan 10 år tillbaka sover jag med en CPAP halvmask. Inga besvär.
Sammanfattning: Patologisk dygnsregistrering av EKG med AV-block I i vila och AV-block II typ 2 ffa sovtiden men även mitt på dagen Inga rapporterade symtom i samband med denna registrering.
Jag känner mig för övrigt frisk och har inga symtom som yrsel, svimning, svullna ben/fötter eller kalla händer/fötter. Jag äter blodtryckssänkande medicin Normorix mite en om dagen. Senaste blodtrycksmätning under september var 130/70.

Hej

Efter din beskrivning så låter det inte som att du behöver en pacemaker i nuläget men kanske i framtiden. AVblock I och AVBlock II på natten är ingen Pacemkerindikation. Uppehållen är heller inte tillräckligt långa ,ska vara > 3 sek.
Det viktigaste är att vara observant på ev symtom som yrsel eller svimning för då ska man nog kontrollera din rytm igen.

MVH
Maria
Pacemakersköterska