Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Barn + pacemaker

Hur många barn i världen har pacemaker? Hur många i Sverige? Jag är övertygad om att förekomsten är ojämt fördelad mellan fattiga och rika länder.

Hej

Du har nog helt rätt att det är ojämt fördelat med pacemakerimplantation mellan rika och fattiga länder.De fattiga länderna har inte råd att bedriva en sådan sjukvård som kan upptäcka långsam puls och heller inte implantera en pacemaker.Jag kan inte hitta några siffror på antalet barn som har pacemaker men jag kan via svenska pacemakerregistret få fram att det var 18 st barn mellan 0-9 år som fick ett pacemakersystem under 2010 i Sverige och 19 st barn mellan 10-19 år. Ofta får dessa barn pacemaker pga de genom gått hjärtkirurgi och som följd fått en skada på den elektriska banan i hjärtat och därför behöver en pacemaker. Kan se bakåt i tiden i registret att det är ca 30 barn per år som får en pacemaker i Sverige.

MVH
Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska