Av-knutan efter en pacemakeroperation

Måste av-knutan brännas bort efter en pacemakeroperation?

Hej

Ska du genomgå en Hisablation pga för snabbt och svårreglerat förmaksflimmer så går man in och bränner bort AV noden ja. Har du fått pacemaker pga bardykardi så behöver man inte göra något med AV knutan.

Mvh
Maria
Pacemakersköterska