Av-Block nattetid.

Hej!

Jag har hela mitt liv haft AV-block 1. De senare åren har jag även fått Av-block 2 både typ 1 och 2. Nu på senaste holter registreringen så visade det sig att jag hade episoder med av-block 3 5-6 sekunder, men endast på natten. Som lägst var pulsen nere på 23 på natten. Jag har även låg puls på dagtid. Stämmer det att av-block nattetid är vanligt bland vältränade människor? Är av-block 3 alltid en pacemakerindikering?
Om man opererar in en pacemaker, är det då oåterkalleligt eller kan man ta bort den om det inte blir bra?

Hej

Indikationen för att få en pacemaker är att man har symtom av sitt AVblock med yrsel eller svimning.
Som ung och vältränad kan man ha AVblock 2 nattetid utan att det är indikation för pacemaker. Har man bitvis AVblock III så är det en klar pacemakerindikation men detta måste vägas mot symtom och ev andra saker som kan påverka ditt AVblock ex läkemedel.
Har man en gång fått en pacemaker så är det mycket ovanligt att man tar bort den. Elektroderna som placeras i hjärtat växer fast efter en tid som om pacemakerindikationen inte är helt klar så är det viktigt att beslutet är rätt. Detta är viktigt att fråga din läkare om. Ofta är det så att har man börjat utveckla ett AVblock II så blir det ofta ett AVblock III till slut och då är behovet att få en pacemaker helt klar.

Lycka till

Maria
Pacemakersköterska