Är jag "frisk"?

Hej!
Jag har en pacemaker sedan 6 månader tillbaka pga sjuk sinusknuta. Jag hade för låg puls och långa uppehåll mellan vissa hjärtslag under perioder. Detta var enligt läkaren mitt enda bekymmer. För några dagar sedan skulle jag besvara en enkät där en av frågorna löd "Är du fullt frisk" och ett av alternativen, om jag hade svarat nej, var "hjärt-kärlsjukdom". Min fundering är nu, hur svarar jag på en sådan fråga? Jag är ju fullt frisk eller ljuger jag om jag svarar att jag är det?

Hej,

Har du ingen känd hjärtsjukdom kan du kalla dig för frisk med tillägget att du har en pacemaker.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund