är det farligt att vänstet förmak är förstorat?

Hej,

Förstoring av vänster förmak kan bero på många olika saker som högt blodtryck, klaffel, vänsterkammarskada mm.En lätt förstoring brukar inte spela någon större roll, men är en indikator på att något bör åtgöras, t ex sänka blodtrycket.
Blir förmaket större finns det risk för att man får förmaksflimmer.
Förmaken står då och skakar 300-400 gånger/ minut. Blodet kan emellertid rinna igenom de flimrande förmaken.
I ett flimrande stort förmak finns risk att blodproppar bildas, tromber, och man bör stå på bloduttunnande medicin i så fall t ex Waran. Just blodproppsrisken är det farliga med att ha förmaksflimmer.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund