Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur är det med bilkörning före inläggning av pacemaker?

Hur är det med bilkörning före inläggning av pacemaker?

Det var en kort fråga utan någon ytterligare information.

Generellt kan sägas att man skall avstå från bilkörning om man har svimningsattacker och väntar på en pacemaker. Läkarna har diagnostiserat en så pass långsam puls att en pacemaker behöver implanteras. När pacemakern är inlagd och systemet fungerar adekvat är det inget hinder att köra bil.

Om man inte drabbas av svimningsepisoder men pulsen är ibland eller alltid så pass låg att en pacemaker behöver implanteras så varierar det från fall till fall om man skall köra bil eller ej.

Drabbas man av t.ex. yrsel eller det svartnar för ögonen några sekunder, bör man inte framföra bil. Väntetiden på pacemakeroperationen är ju inte speciellt lång.

Några patienter är endast trötta pga långsam puls utan andra symptom och personligen anser jag att dessa patienter kan köra bil i väntan på operationen om än försiktigt.

Thomas Fåhraeus
Pacemakerläkare i Lund

Läs mer i lexikon: 
Bradykardi
Läs mer om ämnet: 
Symptom på långsam puls