Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Är det alltid en kontraindikation med elakupunktur och TENS när man har pacemaker?

Hej,

Nej, det är det inte . Man skall inte utöva TENS behandling nära pacemakern. På ben och armar går det bra, även nedre delen av ryggen. Många läkare rekommenderar att göra TENS behandling första gången med ett EKG uppkopplat, för att se om det sker några störningar i stimuleringen.
Många pacemakerpatienter har ofta en bra egen puls och är inte helt pacemakerberoende. Då är det inte så allvarligt om pacemakern inte stimulerar under några sekunder.
Och, som vid alla el-apparater, stäng av apparaten genast om man känner sig påverkad av TENS behandlingen.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund