Använda en motorsåg när jag har en ICD

Hej! Har fått en ICD inopererad januari 2014 Går det att använda en motorsåg utan att det påverkar ICD

Hej

Det går att använda motorsåg trots att du har ICD men man bör inte hålla den för nära kroppen för att undvika ev störning. Kan också vara en fara om du skulle drabbas av yrsel pga någon hjärtrusning och ev behandling från ICD. Kanske du ska undvika att vara själv ute i skogen.

Mvh
Maria
Pacemakersjuksköterska

Relaterade expertsvar