Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Uppföljning och kontroll

Hur står det till med min pacemaker?

En fråga som många pacemakerbärare ställer sig, är om deras pacemakersystem fungerar som det ska. Uppföljningar med kontroller på sjukhus av pacemakerns alla funktioner sker kanske inte så ofta som patienten skulle önska. Nu finns det även pacemakers som via en hörbar signal uppmärksammar patienten på att något onormalt upptäckts.

Prenumerera på innehåll