Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Magnetröntgen

Klartecken för "magnetröntgen" för patienter med MRT-skyddade pacemaker eller ICD-system

MRT-undersökning, som vanligen felaktigt kallas för "magnetröntgen", kan nu utan risk användas för patienter som fått "MRT-skyddade" pacemakers inopererade. En större studie i USA gjordes på 438 patienter med MRT-skyddade pacemakrar eller ICD-system.

Magnetisk resonanstomografi och pacemaker

accentmri-1-760_0.jpg

Undersökningar med magnetisk resonanstomografi blir allt vanligare just för att bildkvaliteten är så hög. Dessutom förekommer inga farliga röntgenstrålar, vilket inte minst personalen uppskattar och gör deras arbete säkrare. Vad händer med pulsdosan och elektroderna till hjärtat om en pacemakerpatient måste genomgå en MR?

Prenumerera på innehåll