Distansuppföljning

Hur står det till med min pacemaker?

En fråga som många pacemakerbärare ställer sig, är om deras pacemakersystem fungerar som det ska. Uppföljningar med kontroller på sjukhus av pacemakerns alla funktioner sker kanske inte så ofta som patienten skulle önska. Nu finns det även pacemakers som via en hörbar signal uppmärksammar patienten på att något onormalt upptäckts.

Anna blev tryggare med Accent pacemaker

anna_0.jpgI Tomelilla i Skåne bor Anna och Martin med deras nyfödda dotter Oliva, fem veckor. Under Annas graviditet upptäcktes bradykardi med asystoliepisoder och hon behövde en pacemaker. Hon var en av de första som fick en Accent pacemaker med trådlös kommunikation, som gör det möjligt med automatiska kontroller på distans.

Prenumerera på innehåll